Blok 1

 • reus
 • neus
 • keus
 • peuk
 • reuk
 • deuk
 • deur
 • keur
 • zeur
 • buik
 • boek
 • beuk
 • teen
 • toon
 • teun
 • koos
 • kaas
 • keus
 • kus
 • kas
 • dak
 • dik
 • doek
 • dijk
 • deuk
 • bek
 • bak
 • beuk
 • boek
 • bok
 • rek
 • reuk
 • rijk
 • raak
 • rook
 • daan
 • dan
 • dun
 • doen
 • deun

Blok 2

 • reus
 • neus
 • keus
 • koos
 • koop
 • koopt
 • keur
 • koor
 • door
 • deur
 • zeur
 • zeurt
 • dak
 • deuk
 • beuk
 • bak
 • pak
 • pakt
 • zes
 • zus
 • bus
 • kus
 • kust
 • rust
 • dik
 • deuk
 • reuk
 • rijk
 • kijk
 • kijkt

Blok 3

 • jas
 • jan
 • jaap
 • jaar
 • jok
 • jos
 • jip
 • jop
 • jaap
 • joop
 • pan
 • han
 • kan
 • dan
 • jan
 • sok
 • rok
 • bok
 • kok
 • jok
 • deuk
 • reuk
 • peuk
 • beuk
 • jeuk
 • rij
 • hij
 • zij
 • wij
 • jij
 • maar
 • waar
 • daar
 • haar
 • jaar

Blok 4

 • jas
 • jan
 • pan
 • han
 • hak
 • hakt
 • raap
 • jaap
 • joop
 • koop
 • kook
 • kookt
 • kip
 • jip
 • joop
 • jaap
 • raap
 • raapt
 • jas
 • bas
 • bus
 • buk
 • bak
 • bakt
 • jok
 • bok
 • boek
 • hoek
 • zoek
 • zoekt

Blok 5

 • riem
 • riek
 • riet
 • riep
 • vier
 • hier
 • mier
 • dier
 • zie
 • ziet
 • zien
 • ziek
 • vies
 • kies
 • nies
 • mies
 • niet
 • ziet
 • piet
 • riet
 • room
 • raam
 • rem
 • riem
 • niet
 • noot
 • niet
 • nat
 • veer
 • vaar
 • ver
 • vier
 • zon
 • zijn
 • zoen
 • zien
 • teen
 • teun
 • ton
 • tien

Blok 6

 • ziek
 • riek
 • riem
 • room
 • pook
 • rookt
 • zie
 • ziet
 • riet
 • niet
 • nies
 • niest
 • wie
 • wier
 • dier
 • diep
 • piep
 • piept
 • voet
 • voer
 • vier
 • hier
 • hoor
 • hoort
 • ton
 • tien
 • zien
 • zoon
 • woon
 • woont

Blok 7

 • bijl
 • pijl
 • mijl
 • bijl
 • bij
 • bijt
 • bijl
 • bal
 • bel
 • lam
 • lap
 • lat
 • lam
 • loom
 • lijm
 • haal
 • kaal
 • baal
 • zaal
 • maal
 • wil
 • wel
 • wol
 • wiel
 • woel
 • tol
 • vol
 • rol
 • hol
 • bol
 • vel
 • veel
 • voel
 • val
 • viel
 • vel
 • veel
 • voel
 • val
 • viel
 • pil
 • paal
 • pool
 • pijl
 • pel

Blok 8

 • bijl
 • pijl
 • paal
 • zaal
 • haal
 • haalt
 • wil
 • wel
 • tel
 • tol
 • hol
 • holt
 • bijl
 • bal
 • bak.lak
 • zak
 • zakt
 • jeuk
 • leuk
 • lik
 • lip
 • loop
 • loopt
 • al
 • bal
 • bel
 • vel
 • val
 • valt

Blok 9

 • hou
 • hout
 • zou
 • zout
 • kou
 • kous
 • jou
 • nou
 • hou
 • kou
 • zou
 • kou
 • jou
 • nou
 • hou
 • touw
 • bouw
 • mouw
 • vouw
 • rouw
 • haat
 • hout
 • heet
 • hut
 • het
 • zit
 • ziet
 • zout
 • zoet
 • zat
 • kus
 • kaas
 • kies
 • kous
 • koos

Blok 10

 • hout
 • hou
 • nou
 • nee
 • neem
 • neemt
 • nou
 • nee
 • mee
 • mees
 • lees
 • leest
 • kou
 • kous
 • kaas
 • kaak
 • maak
 • maakt
 • hout
 • zout
 • zat
 • zak
 • bak
 • bakt
 • ziet
 • piet
 • pet
 • pen
 • ren
 • rent

Blok 11

 • vuur
 • muur
 • zuur
 • huur
 • uur
 • duur
 • buur
 • zuur
 • vuur
 • vier
 • voer
 • voor
 • beer
 • boer
 • buur
 • bier
 • zeer
 • zuur
 • zeur
 • zier
 • maar
 • meer
 • muur
 • mier
 • heer
 • hier
 • haar
 • huur
 • oor
 • eer
 • er
 • uur
 • daar
 • door
 • dier
 • duur
 • peer
 • paar
 • pier
 • puur

Blok 12

 • vuur
 • muur
 • mier
 • dier
 • duur
 • duurt
 • uur
 • muur
 • vuur
 • vier
 • voer
 • voert
 • hoek
 • doek
 • deuk
 • leuk
 • lik
 • likt
 • veer
 • bier
 • hier
 • hiel
 • haal
 • haalt
 • lam
 • tam
 • tom
 • om
 • kom
 • komt

Blok 13

 • jas
 • pan
 • ziek
 • zout
 • muur
 • nou
 • raap
 • jaar
 • wil
 • uur
 • doek
 • deuk
 • kip
 • bus
 • bijl
 • hoek
 • bier
 • hier
 • jok
 • boek
 • ton
 • lam
 • mier
 • tom
 • vier
 • kous
 • leuk
 • muur
 • vuur
 • touw

Blok 14

 • jip
 • pan
 • wie
 • riek
 • pijl
 • deur
 • bas
 • bus
 • reuk
 • ziet
 • wel
 • bel
 • boek
 • vier
 • ton
 • teun
 • bal
 • hou
 • tien
 • lik
 • tel
 • zak
 • jaap
 • hol
 • mouw
 • al
 • bak
 • loop
 • paal
 • val