Blok 1

 • doos
 • roos
 • boos
 • poos
 • vaar
 • maar
 • naar
 • daar
 • pen
 • men
 • ben
 • den
 • oor
 • door
 • voor
 • boor
 • aan
 • maan
 • baan
 • daan
 • baas
 • boos
 • bes
 • voor
 • vaar
 • veer
 • dit
 • pit
 • rit
 • pet
 • pit
 • poot
 • baan
 • boon
 • ben

Blok 2

 • roos
 • doos
 • toos
 • boos
 • poos
 • raar
 • vaar
 • maar
 • naar
 • daar
 • pen
 • ren
 • men
 • ben
 • den
 • aan
 • maan
 • daan
 • den
 • pen
 • en
 • pen
 • pet
 • pit
 • dit

Blok 3

 • moet
 • doet
 • roet
 • voet
 • roe
 • roet
 • roep
 • roer
 • boe
 • boer
 • boen
 • boem
 • doe
 • doen
 • doet
 • does
 • moe
 • moet
 • moes
 • moer
 • beer
 • boor
 • boer
 • vaat
 • vet
 • voet
 • mis
 • mes
 • moes
 • ben
 • been
 • boen
 • vaar
 • veer
 • voer

Blok 4

 • moe
 • roe
 • roet
 • roep
 • raap
 • toe
 • boe
 • boer
 • boen
 • ben
 • vaat
 • vet
 • voet
 • voer
 • ver
 • en
 • pen
 • poen
 • boen
 • boer
 • moe
 • boe
 • doe
 • doen
 • den

Blok 5

 • ik
 • rik
 • dik
 • tik
 • doe
 • koe
 • boe
 • moe
 • maan
 • maat
 • maak
 • maar
 • koek
 • boek
 • doek
 • moek
 • boe
 • boek
 • boen
 • boem
 • boe
 • boen
 • boek
 • roos
 • room
 • rook
 • ben
 • been
 • baan
 • bek
 • beek
 • boek
 • rek
 • rik
 • rook

Blok 6

 • ik
 • rik
 • dik
 • doek
 • boek
 • boen
 • doe
 • koe
 • boe
 • boek
 • boen
 • baan
 • koek
 • boek
 • beek
 • bek
 • bes
 • mes
 • roos
 • room
 • rook
 • rek
 • bek
 • ben
 • vaat
 • vet
 • voet
 • voer
 • veer
 • keer

Blok 7

 • rij
 • mij
 • bij
 • kijk
 • rijk
 • dijk
 • rij
 • rijm
 • rijk
 • boot
 • beet
 • bijt
 • maan
 • men
 • mijn
 • pen
 • poen
 • pijn
 • pin
 • koek
 • kook
 • kijk
 • kaak
 • room
 • raam
 • rijm
 • rem
 • raak
 • rook
 • rijk
 • rek
 • boen
 • baan
 • ben
 • boon

Blok 8

 • rij
 • mij
 • mijn
 • maan
 • baan
 • ben
 • kook
 • rook
 • rijk
 • rijm
 • raam
 • naam
 • boot
 • bijt
 • bij
 • rij
 • rijp
 • raap
 • pen
 • pijn
 • pijp
 • rijp
 • roep
 • soep
 • kijk
 • kook
 • koop
 • kip
 • kin
 • koen

Blok 9

 • mijn
 • pijn
 • zijn
 • koen
 • doen
 • zoen
 • zit
 • pit
 • dit
 • zoon
 • zoen
 • zijn
 • zet
 • zit
 • zoet
 • zoek
 • zoet
 • zoen
 • zoem
 • zee
 • zeep
 • zeer
 • zeem
 • maak
 • kaak
 • raak
 • zaak
 • maar
 • daar
 • vaar
 • raar
 • bij
 • mij
 • rij
 • zij

Blok 10

 • zoek
 • zoet
 • zet
 • zes
 • mes
 • met
 • zoen
 • zijn
 • pijn
 • pin
 • zin
 • zit
 • rij
 • rijk
 • raak
 • zaak
 • zoek
 • zoen
 • zeep
 • reep
 • roep
 • rijp
 • pijp
 • pijn
 • keer
 • zeer
 • veer
 • voer
 • voet
 • zoet

Blok 11

 • zoek
 • dik
 • mijn
 • zoet
 • maan
 • rik
 • zoen
 • boe
 • rijk
 • zijn
 • rijm
 • koe
 • rij
 • beek
 • bij
 • daar
 • zee
 • boek
 • zeep
 • rook
 • pijp
 • reep
 • rijp
 • room
 • zeer
 • voet
 • koop
 • doet
 • kip
 • vet

Blok 12

 • mes
 • rij
 • mij
 • met poos
 • roep
 • zin
 • kook
 • rook
 • zit
 • daar
 • boen
 • zoek
 • boot
 • bijt
 • zoen
 • den
 • voer
 • pijp
 • pen pijn
 • zoet
 • pen
 • doen
 • voet
 • kijk
 • kook
 • tik
 • dit
 • kaas